kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Ustrój Pomorza Zachodniego w Latach 1295-1368

23 August 2013r.

USTRÓJ POMORZA ZACHODNIEGO W LATACH 1295—1368 1. Stanowisko publiczno-prawne księstw zachodniopomorskich w XIV wieku Walki księstwa pomorskiego z Brandenburgią w XIII wieku zakończyły się zwycięstwem Askańczyków, którym wprawdzie nie udało się całkowicie opanować Pomorza i zdobyć upragnionego dostępu do Bałtyku, ale którzy doprowadzili jednak do uznania zwierzchności lennej Brandenburgii przez Barnima I, a potem jego synów. W ten sposób Pomorze wchodziło w skład Bzeszy Niemieckiej jako lenno drugiego stopnia.

ocena 5/5 (na podstawie 1 ocen)

Uniezależnienie się Pomorza Zachodniego od Brandenburgii

23 August 2013r.

UNIEZALEŻNIENIE SIĘ POMORZA ZACHODNIEGO OD BRANDENBURGII 1. Podział państwa w roku 1295 Jak wiadomo z poprzednich rozważań, po śmierci Barnima I (1278)' rządy na Pomorzu Zachodnim objął jego najstarszy syn, Bogusław IV, który już za życia ojca działał jako współregent co najmniej od 1274 roku. Obok niego jednak na dziedzictwo czekali dwaj synowie Barnima z ostatniego małżeństwa, Barnim II i Otto I, w chwili śmierci ojca nieletni. Interesów ich strzegła zazdrośnie matka, energiczna Mechtylda, córka Ottona III brandenburskiego, znajdująca w razie potrzeby oparcie w potędze swych braci-margrabiów.

ocena 4.5/5 (na podstawie 2 ocen)

Rozwój Gospodarki Towarowo-Pieniężnej na Pomorzu Zachodnim

23 August 2013r.

ROZWÓJ GOSPODARKI TOWAROWO-PIENIĘŻNEJ 2, Rozszerzanie osadnictwa wiejskiego Pierwsza połowa XIV wieku — to czasy dalszego rozwoju kolonizacji wewnętrznej i szerzenia się prawa niemieckiego. Proces ten obejmuje stopniowo tereny położone dalej na wschód oraz prawie bezludne dotychczas nieurodzajne ziemie Pojezierza. Obok posuwającej się od zachodu wzdłuż Wybrzeża i od Wybrzeża sięgającej stamtąd na południe fali ko-lonizacyjnej, wywodzącej się z Dolnej Saksonii (i dalej położonych krajów), od południowego zachodu postępowała w kierunku Pojezierza kolonizacja brandenburska.

ocena 5/5 (na podstawie 1 ocen)

Kultura i Ideologia w XII-XII wieku na Pomorzu Zachodnim

23 August 2013r.

KULTURA I IDEOLOGIA W XII—XIII WIEKU 1. Kultura umysłowa Warunki wewnętrzne Pomorza Zachodniego w XII wieku nie sprzyjały rozwojowi kultury umysłowej. Państwowość wczesnofeudalna ukształtowała się tutaj bardzo późno, ą niewielkie księstwo narażone było stale na agresję zewnętrzną. Nieliczne duchowieństwo pochłonięte było przede wszystkim zadaniem rozpowszechnienia nowej wiary. Jeszcze w 1182 roku książę Bogusław I stwierdził, że „poważna część ludu pozostaje

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

Usamodzielnienie Państwowe Pomorza Zachodniego

23 August 2013r.

USAMODZIELNIENIE PAŃSTWOWE POMORZA ZACHODNIEGO 1. Sytuacja międzynarodowa ziem nad dolną Odrą w XIII wieku Pierwsze dziesięciolecia XIII wieku stały jeszcze pod znakiem przewagi Danii w rejonie zachodniego Bałtyku (por. cz. II, rozdz. I). Porażka pod Bornhóved położyła jednak ostatecznie kres przewadze duńskiej. Na czołowe miejsce wysunęli się teraz feudałowie północnoniemieccy, zakon krzyżacki i porty hanzeatyckie. Najsilniejszy ośrodek Hanzy — Lubeka uzyskał uprawnienia wolnego miasta. Księstwa zachodniopomorskie,

ocena 4.5/5 (na podstawie 2 ocen)

BYDGOSZCZ

25 June 2013r.

BYDGOSZCZ Bydgoszcz (51 m, 372 600 mk.), m. woj. położone nad Brdą. Duży ośrodek przemysłu maszynowego (Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn „Zremb-Makrum", Urządzeń Okrętowych „Famor"), metalowego (Zakłady Urządzeń Chłodniczych), środków transportu (Zakłady Rowerowe „Predom-Romet", ZNTK), elektrotechnicznego (Zakłady Radiowe „Unitra-Eltra", Aparatury Elektrycznej „Ema-Apator"), chemicznego

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

wszystkie wpisy