kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

 

Jastarnia

15 July 2012r.

Dzisiejsza Jastarnia, tworząca wraz z sąsiednimi miasteczkami Kuźnicą i Juratą jedną gminę, jest znanym centrum turystycznym, gdzie latem zjeżdża mnstwo wczasowiczów z całego kraju. Nie zawsze tak było. Chociaż trudno dziś w to uwierzyć, jeszcze na początku XX wieku Jastarnia była małą rybacką wsią do której nie prowadziły z głębi lądu żadne drogi. Z tej przyczyny niezmiernie rzadko widywano tutaj gości z zewnątrz. Impulsem, który skierował Jastarnię na nową dla niej drogę turystycznego rozwoju, było zakończenie I wojny światowej i postanowienia traktatu wersalskiego. W jego myśl Polsce przyznano 142-kilometrowy odcinek wybrzeża Bałtyku. Skrawek ten był zdecydowanie zbyt mały jak na potrzeby turystyczne państwa liczącego 27 milionów obywateli. Nie było jednak innej rady, tylko wykorzystać go najlepiej jak można.


Jastarnia po wojnie

15 July 2012r.

Po zakończeniu wojny, chociaż morska linia brzegowa Polski wzrosła do ponad 500 km, turystyka na Półwyspie Helskim kwitła znakomicie. Obowiązująca w państwie komunistycznym doktryna dyktatury proletariatu sprzyjała turystyce szerokich mas społeczeństwa. Prawo do wypoczynku dla każdego, kto pracował, i idące za tym duże wsparcie finansowe, państwa pokrywające znaczną część, a niekiedy nawet całość kosztów wypoczynku obywatela sprawiły, że wszystkie miejsca letniskowe były wypełnione, a Jastarnia przeżywała prawdziwy boom turystyczny. Nie bez przyczyny została wymieniona tu właśnie Jastarnia, bowiem w efekcie tego boomu w latach pięćdziesiątych połączono ją z sąsiednim Borem i nadano status miasta, a wraz z Kuźnicą i Juratą utworzyła gminę Jastarnia.


Kuźnica 1930 r

15 July 2012r.

Dla przybywających do Kuźnicy turystów w roku 1937 wybudowano przy plaży łazienki, które jeszcze tego samego roku okazały się zbyt małe i niewystarczające, więc w roku następnym musiano je poszerzyć. Na głównej, przebiegającej przez całą miejscowość ulicy położono twardą nawierzchnię, gdyż do tej pory był tu szczery piasek. Wreszcie w roku 1939 założono w Kuźnicy elektryczność. Wybudowanie portu lub choćby tylko przystani dla łodzi w Jastarni było od dawna marzeniem tutejszych rybaków. Po kilka razy w ciągu dnia chodzili oni sprawdzać, czy nie zagraża ich łodziom jakieś niebezpieczeństwo. Te stacjonujące na plaży morskiej trzeba było wyciągać dalej od brzegu, w zależności od aktualnego poziomu morza. Podczas sztormów musiano nawet wciągać je na wydmy. Także te kotwiczące przy brzegu zatokowym nie były wcale bezpieczne.


Port w Jastarni

15 July 2012r.

Polska stworzyła przepiękny port.! Dawniej to morze należało do zaborcy, a teraz na tym morzu uwija się polska flota handlowa i marynarka wojenna, która raz wraz zawija do Jastarni i pozwala każdemu zachwycać się tym naszym dorobkiem! Już w roku 1927 port służył miejscowym rybakom, w tym samym roku zapoczątkowano sezonowe rejsy statkami pasażerskimi z Gdyni do Jastarni. Wkrótce okazało się, że port oprócz rybaków i żeglugi pasażerskiej, będzie miał współgospodarzy. Portem w Jastarni zainteresowali się działacze związani z polskim jachtingiem - ich zdaniem, Jastarnia znakomicie nadawała się na bazę szkoleniową dla adeptów polskiego